แคตตาล็อกสายคล้องคอ

ซองใส่บัตรแบบแนวตั้ง
ซองใส่บัตรแบบแนวนอน
กรอบใส่บัตรแบบแนวตั้ง
กรอบใส่บัตรแบบแนวนอน
กรอบใส่บัตรชนิดแข็งแบบใส
กรอบใส่บัตรชนิดแข็งแบบใส