แคตตาล็อกสายคล้องคอ

สายคล้องฯสกรีน 1 สี 1 ด้าน
สายคล้องเพิ่มโลโก้ 1 จุด
สายคล้องฯเพิ่มโลโก้ 2 จุด
สายคล้องฯทูโทน เพิ่มโลโก้ 1 จุด
สายคล้องฯ ปัก 2 หน้า
สายคล้อง เพิ่มรีลิสฮุค
สายคล้องฯเพิ่มเซฟตี้
สายคล้องฯ ขนาดใหญ่